پاورپوینت تاریخچه مرمت در ایران

پاورپوینت تاریخچه مرمت در ایران

پاورپوینت تاریخچه مرمت در ایران

دانلود پاورپوینت تاریخچه مرمت در ایران 34 اسلاید 

 

 

 

 

 

 

دوره ها:

دوره اولیه: بین سالهای 1179 تا 1307: دوره کشف آثار و شکل گیری تفکر حفاظت از میراث فرهنگی- فقدان مقررات و کنترل لازم

سفرنامه ها و اطلاعات خارجیان از تمدن ایران.

کشف آثار باستانی پیش از اسلام توسط جهانگردان اروپایی.

حفاری های شوش به سرپرستی دمورگان و تاراج اشیای باستانی به سمت فرانسه با توجه به توافق نامه ننگین دولت قاجار با دولت فرانسه: قلعه دمورگان در شوش.

آغاز مطالعات در زمینه مراکز و محوطه های بزرگ هخامنشی مانند تخت جمشید و پاسارگاد که قبلاً توسط جهانگردان به صورت جسته و گریخته توصیف شده بود.

آغاز مطالعات آثار دوران عباسی توسط هرتسفلد در سامرا عراق.

اولین کاوش‌های علمی در تخت جمشید توسط ارنست امیل هرتزفلد آلمانی در ۱۹۳۱ صورت گرفت. وی توسط مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شده بود.